• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Viewing Metrics for Chapter:

  Estetik tack! Estetisk kommunikation och konsten att lära

  Ketil Thorgersen

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.


   Return to Chapter

   Return to Book