• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Viewing Metrics for Chapter:

  Att kontextualisera det oartikulerade: Om vargar och hur vi lyssnar till dem

  Karin Dirke

  Chapter from the book: Bergwik, S et al. 2022. Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande.


   Return to Chapter

   Return to Book