• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Estetiska uttrycksformer – syskon eller kusiner?

  Eva Österlind

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.

   Download

  Utrymmet för estetiska ämnen och inslag i lärarutbildningen har varierat kraftigt under olika perioder. Kunskaper inom något estetiskt ämne var en gång ett krav för att bli antagen till lärarutbildning. I den nuvarande lärarutbildningen finns inga sådana förkunskapskrav, och inget utrymme för blivande förskollärare och lågstadielärare att studera ett estetiskt ämne. Däremot är det ett uttalat krav att alla lärarutbildningar upp till årskurs 6 måste innehålla inslag av 'estetiska lärprocesser'. Estetiska lärprocesser är ett omdiskuterat begrepp. Trots att innebörden är oklar tycks utgångspunkten vara att olika estetiska uttrycksformer har stora likheter med varandra. För att undersöka rimligheten i detta antagande genomfördes en småskalig studie av hur elever på gymnasieskolans estetiska program upplever sina respektive karaktärsämnen. Finns det en samstämmighet i hur elever som valt bild, musik eller teater upplever sina ämnen? Finns det några uttalade skillnader i elevernas upplevelser som kan relateras till de olika ämnena? Datamaterialet består av enkätsvar från cirka 70 gymnasieelever. Studien är tänkt att bidra till diskussionen om huruvida de estetiska uttrycksformerna kan betraktas som separata och suveräna (ämnen) eller som närbesläktade och delvis överlappande (estetiska lärprocesser). Finns det fog för att, som t.ex. inom lärarutbildningen, behandla det estetiska ämnesområdet i generella termer av estetiska lärprocesser?

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Österlind, E. 2018. Estetiska uttrycksformer – syskon eller kusiner?. In: von Schantz, U et al (eds.), De estetiska ämnenas didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap.c
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap.c


  comments powered by Disqus