• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Dialog och respons är centrala aspekter i en estetisk lärprocess

  Catrine Björck

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.

   Download

  I bildundervisning skapas möjlighet att genom visuell kommunikation att arbeta utifrån elevernas egna synpunkter och med områden som de vill kommunicera. Men hur ges möjlighet att utvecklas och konstruera kunskap genom hur andra förstår och uppfattar elevernas gestaltningar?

  Med utgångspunkt i Michail Bakhtins tankar om hur kunskap konstrueras, belyses vikten av planerade didaktiska aktiviteter för respons, för att möjliggöra att kunskap genereras i en skapande och omskapande process. I artikeln belyses också vikten av att använda begrepp för ökad förståelse. Utgångspunkten är att kunskap och förståelse konstrueras i samspel med andra.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Björck, C. 2018. Dialog och respons är centrala aspekter i en estetisk lärprocess. In: von Schantz, U et al (eds.), De estetiska ämnenas didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap.g
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap.g


  comments powered by Disqus