• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • I huvudet på en lärarutbildare i bild – om studenters reflektioner i sin foto- och filmprocess

  Staffan Guttman

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.

   Download

  Kursen Bild och form i skolan 1, moment 2 (7,5 HP) behandlar bild i pedagogisk verksamhet i skola och fritidshem. Olika arbetsformer utforskas i enlighet med skolans kunskapsmål och genomsyras av ett didaktiskt förhållningssätt både i praktiskt och teoretiskt arbete. Från och med höstterminen 2014 gavs kursen ett ökat fokus på estetik, visuell kommunikation samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT). För att få en uppfattning om resultatet av förändringsarbetet studerades studenternas reflektioner och syn på sitt eget lärande genom kursen genom en studie. Uppgifter om deras egna estetiska lärprocess samlades in genom några i förväg uttänkta temarubriker i en processkarta. Staffan Guttmans artikel utgör en sammanfattning och reflektion av detta arbete.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Guttman, S. 2018. I huvudet på en lärarutbildare i bild – om studenters reflektioner i sin foto- och filmprocess. In: von Schantz, U et al (eds.), De estetiska ämnenas didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap.l
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap.l


  comments powered by Disqus