• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Estetiska lärprocesser eller estetiska lärprotes(t)er? Om motstånd, motspråk och restprodukters upprättelse

  Ulrika von Schantz

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.

   Download

  Kapitlet diskuterar och problematiserar benämningen ”estetiska lärprocesser” genom en studierektors reflektioner över (o)möjligheten att fånga det estetiska i flykten. Mot bakgrund av ett lärarkollegiums mångfacetterade processer och protester i sökandet efter en estetisk identitet, försöker studierektorn gestalta den estetisk-praktiska verksamhetens marginalisering och underordning i en akademisk kontext. Med hjälp av en allegori, som inkluderar en självsvåldig lek med tecken, diskuteras den estetisk-praktiska verksamhetens villkor och position i universitetslogiken medan estetlärarnas kamp för sin komplexa verksamhet relateras till de postteoretiska begreppen ”den subalterna” och ”strategisk essentialism”. Studierektorn medierar sina upplevelser, motspråkar och sätter sig själv på spel i en labyrintisk trip av dilemman och paradoxer, hinder och möjligheter, visioner och tillkortakommanden - en tids- och platsspecifik skildring som tar sin början i en verksamhets diskutabla och flyktiga kategorisering som ”estetiska lärprocesser”, och som slutar i den inrättade och fastställda kategorin De estetiska ämnenas didaktik.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  von Schantz, U. 2018. Estetiska lärprocesser eller estetiska lärprotes(t)er? Om motstånd, motspråk och restprodukters upprättelse. In: von Schantz, U et al (eds.), De estetiska ämnenas didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap.o
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap.o


  comments powered by Disqus