• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Efterord

  Lars Mouwitz

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.

   Download

  Efterordet pekar på att föreliggande antologi i första hand bör ses som ett torg där olika intressen, perspektiv och synpunkter kan lyftas och komma till uttryck. Det övergripande syftet i efterordet blir då att visa på några olika perspektiv vad gäller estetiska lärprocessers roll i skola och lärarutbildning: Är det estetiska momentet bara ett smörjmedel, kan det berika andra ämnen, eller äger det rum i sin egen rätt som kunskapande verksamhet? Är det estetiska i första hand en motreaktion relativt språkets primat i utbildning och lärande? Kan en skrift som denna antologi ifrågasätta detta primat när den själv är textbunden? Och är inte estetisk verksamhet i första hand en praktik och inte en språkligt formulerad teori?

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Mouwitz, L. 2018. Efterord. In: von Schantz, U et al (eds.), De estetiska ämnenas didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap.p
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap.p


  comments powered by Disqus