• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Provgivande med flerspråkiga provdeltagare – Styrningen av nationella prov i matematik

  Anette Bagger

  Chapter from the book: Valero, P et al. 2022. Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar.

   Download
  Buy Paperback

  Instruktionerna om genomförandet av det nationella provet i matematik innehåller bland annat beskrivningar av hur genomförandet bör gå till, anpassningar göras och elever bemötas. Här ingår elever med annat modersmål än svenska. Instruktionerna förstås i detta kapitel som ett av många styrande dokument vad gäller lärares roll som provgivare. De förstås vidare som en följd av vad som är historiskt, socialt, samhälleligt, politiskt och kulturellt möjligt eller eftersträvansvärt i en nationell provsituation. Mer precist har detta kapitel utforskat framskrivningen av eleven med annat modersmål än svenska under en femårsperiod och för skolår tre, sex och nio. Resultatet har satts i relation till förändringar i svensk skola under samma period. Eleven framträder som en missgynnad provdeltagare framför allt beroende på brister i bedömningsspråket, vilket medför att den riskerar att stå utanför kunskapsbedömningen. Hur detta kommer till uttryck förändrades över femårsperioden och skillnader finns mellan årskurserna.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Bagger, A. 2022. Provgivande med flerspråkiga provdeltagare – Styrningen av nationella prov i matematik. In: Valero, P et al (eds.), Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcc.f
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Dec. 20, 2022

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bcc.f


  comments powered by Disqus