• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • ’Vi’ och ’dom’ – Sociopolitiska dimensioner av matematikutbildning där olika språk och kulturer möts

  Huda Alhadi Alhasani, Petra S. Källberg, Ulrika Ryan, Sundus Zaki

  Chapter from the book: Valero, P et al. 2022. Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar.

   Download

  Bokens kapitel utgör viktiga bidrag i en kritisk granskning av svensk matematikutbildning utifrån sociopolitiska samhällsperspektiv. Mot bakgrund av bokens olika kapitel belyser vi upplevelser och konsekvenser av att konstrueras som den andre i svensk matematikutbildning. Med hjälp av begreppet andrafiering synliggör vi författare till detta kapitel tillsammans ’dom andra’ och deras erfarenheter i relation till migration och matematikutbildning. Vi som författat detta kapitel, två nyutexaminerade lärare och två forskare, har därför ingått en så kallad allians. Vårt kapitel visar hur matematikutbildning bidrar till processer av andrafiering och skapandet av den andra och hur dessa processer påverkar flerspråkiga elevers och lärarstudenters identitetsskapande och därmed även deras möjligheter att lära matematik. Flerspråkighet behöver synliggöras och normaliseras. Alla elevers och lärarstudenters språk och kulturer måste få ta plats, inte som exotiska inslag av kulturella uttryck utan som en del av den ordinarie matematikutbildningen.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Alhasani, H et al. 2022. ’Vi’ och ’dom’ – Sociopolitiska dimensioner av matematikutbildning där olika språk och kulturer möts. In: Valero, P et al (eds.), Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcc.n
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Dec. 20, 2022

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bcc.n


  comments powered by Disqus