• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Kontextualisering

  Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2

  Hans Hayden (ed.)

  Book 2 in the Basic Readings in Culture and Aesthetics series.
   Read Book

  Den här boken handlar om ett begrepp som förekommer överallt i olika sammanhang, men som också är ett av de vanligaste specialiserade begreppen inom humanistisk forskning: kontext.

  Betydelsen och bruket av detta begrepp skiftar dock mellan olika vetenskaper – och ibland inom en och samma vetenskap – vilket gör en strikt teknisk definition omöjlig. Vad de olika bidragen i denna antologi försöker göra är istället att uppmärksamma och visa på hur begreppet kan användas i vetenskapliga tolkningar. I direkta tillämpningar av begreppet i konkreta tolkningar av bilder, byggnader och platser från olika historiska perioder, påvisar författarna hur olika kontexter påverkar tolkningarnas förmåga att skapa mening och kunskap. Den tolkande handlingen innebär alltså olika former av kontextualisering.

  Boken riktar sig i första hand till studenter i konstvetenskap och andra ämnen där frågor om visualitet och visuella praktiker är centrala. Utgångspunkten är att boken inte bara ska ge en teoretisk förståelse av begreppet utan framförallt peka ut vägar och möjligheter till praktisk tillämpning.

  Det här är andra volymen i Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap, som ingår i serien Basic Readings in Culture and Aesthetics.

  Redaktör för boken är Hans Hayden, professor i konstvetenskap på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.

  ***

  This book is about a concept which is constantly used in many different ways, but also one of the most common concepts in humanities: context. However, the significance and use of this concept shifts between disciplines, and sometimes within the same discipline.

  All chapters in this edited volume address a concrete situation where this concept is used. The authors demonstrate how it can be applied in interpretations of images, buildings and places from different historical periods, and how it affects the ability to create meaning and knowledge. The interpretative action thus entails different forms of contextualisation.

  The book is primarily addressed to students of art history and others who take an interest in questions of visuality and visual practices. Offering not only a theoretical understanding of the concept, it strives to point out ways and possibilities of the practical use of contextualisation.

  This book constitutes the second volume of Theoretical Applications in Art History, which forms part of the series Basic Readings in Culture and Aesthetics.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  Recent Activity


  How to cite this book
  Hayden, H. (ed.) 2019. Kontextualisering: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baw
  Hayden, H., 2019. Kontextualisering: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baw
  Hayden, H. Kontextualisering: Teoretiska Tillämpningar I Konstvetenskap: 2. Stockholm University Press, 2019. DOI: https://doi.org/10.16993/baw
  Hayden, H. (2019). Kontextualisering: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baw
  Hayden, Hans. 2019. Kontextualisering: Teoretiska Tillämpningar I Konstvetenskap: 2. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baw
  Export to:
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Feb. 25, 2019

  Language

  Swedish

  Pages:

  215

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-089-8
  Mobi 978-91-7635-090-4
  Paperback 978-91-7635-091-1
  PDF 978-91-7635-088-1

  DOI
  https://doi.org/10.16993/baw  comments powered by Disqus