• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Kontrastiva studier i nederländska och svenska

  Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet

  Annika Johansson

  Part of the Stockholm German and Dutch Studies series.
   Read Book

  Den här boken tar upp två forskningsfält och kopplar ihop dem: kontrastiva studier och tredjespråksinlärning. Fokus i boken ligger på beskrivningen av ett antal språkstrukturer i nederländska och svenska som inte har behandlats kontrastivt tidigare: rumsliga uttryck för befintlighet och riktning, kopulaverb och deras kategorisering, opersonlig passiv och opersonliga konstruktioner samt positionsverben stå, sitta, ligga och motsvarande verb på nederländska.

  Hur kan man föra samman klassisk kontrastiv analys och tredjespråks-inlärning? De två närbesläktade språken nederländska och svenska är inga typiska skolspråk som man lär sig i unga år i grundskolan och på gymnasiet, utan inlärare kommer framför allt i kontakt med dem som tredje språk och i vuxen ålder. Det innebär att inlärarna redan har kunskap i tidigare inlärda språk och ofta har utvecklat viss meta-lingvistisk och tvärspråklig medvetenhet. Vad innebär det? Det betyder att flerspråkiga språkbrukare i högre utsträckning än enspråkiga språkbrukare ”kan tala och resonera om språket själv, dess struktur och funktion” och även har ”specifik kunskap om hur två eller några språks strukturer förhåller sig till varandra” (s. 8). Vid inlärningen av ett tredje språk ska man alltså se tidigare inlärda språk som en resurs, speciellt de språk som är närbesläktade. Genom att studera språkliga strukturer kontrastivt kan man som inlärare fördjupa sin tvärspråkliga medvetenhet. Vilka språkliga strukturer i det tredje språk som jag lär mig liknar strukturer som finns i mitt första eller andra språk? Vilka språkliga strukturer i tredje språket liknar däremot inte strukturer i tidigare inlärda språk? Sådana strukturer kan kräva mer uppmärksamhet. Tvärspråklig medvetenhet är således en viktig inlärningsstrategi.

  Annika Johansson är universitetslektor i nederländska vid Stockholms universitet. Hon forskar om kontrastiv semantik, tredjespråksinlär-ning och tvärspråklig medvetenhet som didaktiskt redskap. Hennes forskningsprojekt anknyter även till hennes undervisning i nederländsk språkfärdighet vid Stockholms universitet.

  ***

  This book deals with two research fields and brings them together: contrastive linguistics and third language acquisition. The book describes the following linguistic structures in Dutch and Swedish from a contrastive perspective: spatial adverbs, copula, impersonal passives, impersonal constructions and finally the posture verbs stand, zit and lie. Dutch and Swedish are usually acquired as a third language and not as a second language, which implies that learners already comprehend various other languages. When learning a language these multilingual learners have developed certain strategies which draw on their competence in earlier studied languages. In the process of learning a third language, metalinguistic and cross-linguistic awareness play an important role. Comparing linguistic structures in two closely related languages as Dutch and Swedish can enhance cross-linguistic awareness and therefore be used as a didactic tool.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  Recent Activity


  How to cite this book
  Johansson, A. 2019. Kontrastiva studier i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baz
  Johansson, A., 2019. Kontrastiva studier i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baz
  Johansson, A. Kontrastiva Studier I Nederländska Och Svenska: Med En Inledning Om Tredjespråksinlärning Och Tvärspråklig Medvetenhet. Stockholm University Press, 2019. DOI: https://doi.org/10.16993/baz
  Johansson, A. (2019). Kontrastiva studier i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baz
  Johansson, Annika. 2019. Kontrastiva Studier I Nederländska Och Svenska: Med En Inledning Om Tredjespråksinlärning Och Tvärspråklig Medvetenhet. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baz
  Export to:
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 16, 2019

  Language

  Swedish

  Pages:

  100

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-101-7
  Mobi 978-91-7635-102-4
  Paperback 978-91-7635-103-1
  PDF 978-91-7635-100-0

  DOI
  https://doi.org/10.16993/baz  comments powered by Disqus