• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält

  Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering

  Carina Carlhed Ydhag

  Part of the Stockholm Studies in Education series.
   Read Book

  Att analysera framväxten av ett professionellt fält innebär att förstå de sociala processer som pågår i bildandet av professioner i samhället som t.ex. kunskap, makt och social ordning. Varför har läkaryrket så hög status? Hur kommer det sig att vissa yrken har makt över andra? Vad bidrar den medicinska vetenskapen med till det professionella kunnandet? Det är några av frågorna som denna bok försöker besvara genom en professionssociologisk analys.

  Boken handlar om det svenska medicinska fältets framväxt och professionalisering från medeltid till 1990-tal, med fokus på tre av dess yrken som varit aktiva där nämligen läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker (tidigare laboratorieassistenter). Böcker som handlar om professioner har ofta fokus på ett yrke eller en viktig institution men det finns ingen bok som beskriver det större sociala professionella medicinska fältet över tid.

  Genom att få kännedom om de fältspecifika förändrings- och utvecklingsprocesserna och deras tröghet förstår man att förändring går mycket långsamt och att det är många parametrar som ska verka i samma riktning för att en reell förändring ska ske och märkas. Andra viktiga insikter är att professionerna i sig inte är så starka och handlingskraftiga utan att de är beroende av att möjligheter öppnas och stängs av externa krafter, i många fall utan deras inblandning. Boken belyser hur man kan förstå sin omvärld på ett nytt sätt , med ett kritiskt helhetsperspektiv och med en terminologi som kan hjälpa till att sätta ord på det som upplevs.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  Book Reviews (2):

   Review from 01 Aug 2020: Nättidningen Svensk Historia
   Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält

   Nättidningen Svensk Historia

   Genom att få kännedom om de fältspecifika förändrings- och utvecklingsprocesserna och deras tröghet förstår man att förändring går mycket långsamt och att det är många parametrar som ska verka i samma riktning för att en reell förändring ska ske och märkas. Andra viktiga insikter är att professionerna i sig inte är så starka och handlingskraftiga utan att de är beroende av att möjligheter öppnas och stängs av externa krafter, i många fall utan deras inblandning. Boken belyser hur man kan förstå sin omvärld på ett nytt sätt , med ett kritiskt helhetsperspektiv och med en terminologi som kan hjälpa till att sätta ord på det som upplevs.

   Review from 24 Aug 2020: Nio-Fem. Tidskrift om Arbetsliv & Profession
   Hur har svensk sjukvård utvecklats?

   Leif Jacobsson

   Resultatet blir en djupare förståelse för medicinens historia. Ofta beskrivs det som att medicinen gått från ”klarhet till klarhet”. Men det boken visar är att det funnits – och alltid finns – flera parallella, alternativa utvecklingsvägar. Vilka utvecklingslinjer som följs beror på allianser i de ekonomiska, politiska och institutionella förändringarna. Det kan vara värdefullt att känna till dessa förändringsprocesser och deras tröghet. Genom denna kunskap kan man förstå att förändringar går mycket långsamt och att det är många parametrar som ska verka i samma riktning för att förändringar ska ske.  Recent Activity


  How to cite this book
  Carlhed Ydhag, C. 2020. Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält: Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbc
  Carlhed Ydhag, C., 2020. Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält: Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbc
  Carlhed Ydhag, C. Uppkomsten Av Ett Professionellt Medicinskt Fält: Läkares, Sjuksköterskors Och Laboratorieassistenters Formering. Stockholm University Press, 2020. DOI: https://doi.org/10.16993/bbc
  Carlhed Ydhag, C. (2020). Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält: Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbc
  Carlhed Ydhag, Carina. 2020. Uppkomsten Av Ett Professionellt Medicinskt Fält: Läkares, Sjuksköterskors Och Laboratorieassistenters Formering. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbc
  Export to:
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Sept. 10, 2020

  Language

  Swedish

  Pages:

  240

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-114-7
  Mobi 978-91-7635-115-4
  Paperback 978-91-7635-112-3
  PDF 978-91-7635-113-0

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbc  comments powered by Disqus