• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Introduktion till postkvalitativ metodologi

  Karin Gunnarsson, Linnea Bodén

  Part of the Stockholm Studies in Education series.
   Read Book

  Genom att introducera en postkvalitativ metodologi tar denna bok ett samlat grepp kring frågor om formulerandet av forskningsproblem, forskningsetiska överväganden samt konstruerandet och analyserandet av empiriskt material. Postkvalitativ metodologi beskrivs utifrån fyra centrala ingångar: posthumanistisk teori; forskning som verklighetsskapande; sammanvävning av diskurs, materialitet och affekt samt en feministisk ansats.

  Boken belyser hur postkvalitativ metodologi erbjuder experimenterande tillvägagångssätt och är en prövande berättelse om hur kunskap kan produceras och hur världen kan undersökas med ‘en metodologi i blivande’. Den är således inte någon handbok eller manual för hur forskning ska bedrivas utan ett teoretiskt och metodologiskt erbjudande som bland annat utforskar frågor om ontologi, epistemologi och etik.

  Med sin specifika utgångspunkt i postkvalitativ metodologi ger boken vägledning och inspiration inom många olika områden och vetenskapliga discipliner. Den är därför ett sällskap för studenter och forskare att arbeta tillsammans med i genomförandet av ett forskningsprojekt. Boken vänder sig framförallt till studenter på avancerad nivå, forskarstudenter samt forskare som undrar vad det innebär att arbeta och skapa kunskap med posthumanistisk teori.

  ***

  This book is an introduction to postqualitative methodology. It situates postqualitative methodology in feminist and posthumanist theories, where research is a worlding practice. Through addressing the relationality of inquiry, the book considers knowledge production as both material and discursive and proposes experimenting with research practices.

  Rather than offering instructions on how to conduct research, the book invites the reader to explore questions on how to form research problems, address research ethics and construct and analyze empirical material. By focusing on methodological as well as theoretical elaborations it can be inspirational within a range of different research areas, and work as a companion both for students and researchers.

  Metrics:

  Recent Activity


  How to cite this book
  Gunnarsson K. & Bodén L. 2021. Introduktion till postkvalitativ metodologi. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbh
  Gunnarsson, K. and Bodén, L., 2021. Introduktion till postkvalitativ metodologi. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbh
  Gunnarsson, Kand L Bodén. Introduktion till Postkvalitativ Metodologi. Stockholm University Press, 2021. DOI: https://doi.org/10.16993/bbh
  Gunnarsson, K., & Bodén, L. (2021). Introduktion till postkvalitativ metodologi. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbh
  Gunnarsson, Karin, and Linnea Bodén. 2021. Introduktion till Postkvalitativ Metodologi. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbh
  Export to:
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on April 12, 2021

  Language

  Swedish

  Pages:

  125

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-133-8
  Mobi 978-91-7635-134-5
  Paperback 978-91-7635-135-2
  PDF 978-91-7635-132-1

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbh  comments powered by Disqus