• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Estetik tack! Estetisk kommunikation och konsten att lära

  Ketil Thorgersen

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.

   Download

  Estetisk kommunikation lyfts fram som filosofiskt, ämnesdidaktisk didaktisk kategori i detta kapitel. Kapitlet presenterar ett ramverk för ämnesdidaktiska innehållsdiskussioner genom en modell för medvetande och aktion där estetisk verksamhet betraktas som kommunikativa handlingar som erbjuder holistisk rekonstruktion av människans världsbild.

  De medvetandeformer som lyfts fram är:

  Dessa är sammanflätade. Faktorer som inverkar på medvetandedimensionerna är deltagarnas förväntningar, deras drivkrafter i kommunikation och varje enskilds erfarenheter.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Thorgersen, K. 2018. Estetik tack! Estetisk kommunikation och konsten att lära. In: von Schantz, U et al (eds.), De estetiska ämnenas didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap.a
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap.a


  comments powered by Disqus