• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Varning för björntjänster! eller Hur värderas praktisk kunskap?

  Pernilla Ahlstrand

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.

   Download

  Det finns en risk i och med den teoretisering som har skett i styrdokument för grund- och gymnasieskolan att de estetiska ämnenas särart undermineras. I mitt tidigare arbete som teaterlärare inom gymnasiet brottades jag med att låta eleverna arbeta med ämnets kärnverksamhet, som i huvudsak är praktisk, samtidigt som kunskapskravens beskrivning kan tolkas som en teoretisering av ämnet. Kraven formuleras till övervägande del som att kunna ”beskriva, redogöra och diskutera” i en kurs som fått namnet scenisk gestaltning 1. De skrivningar som rör gestaltandet (gestaltar, kommunicerar och samarbetar) utgör tre av åtta formulerade meningar i kunskapskraven. I den innehållsliga beskrivningen av ämnets syfte däremot är ämnets kärnverksamhet mer framträdande där formuleringar av gestaltning kan härröras i hela den innehållsliga beskrivningen. Förklaringen till skillnaden i skrivningarna kan vara att kunskapskraven har formulerats som värdeord som ska vara av liknande karaktär inom alla program på gymnasieskolan. Vad gör det med ett ämne om det ämnesspecifika inte får utrymme och hur kan man som lärare hantera det?

  How to cite this chapter
  Ahlstrand, P. 2018. Varning för björntjänster! eller Hur värderas praktisk kunskap?. In: von Schantz, U et al (eds.), De estetiska ämnenas didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap.b
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap.b


  comments powered by Disqus