• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Ludvig och Aidas Triumfmarsch – förkroppsligad kunskap, lek och interaktion

  Maria Wassrin

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.

   Download

  I förskolan befinner sig barn i flera hierarkiska konstellationer där de tilldelas den lägsta rollen, bl. a i relationen barn-vuxen och pedagog-elev. Det talade och skrivna språket kan också sägas ha en hegemonisk ställning i förhållande till andra uttryckssätt och sätt att kommunicera. Med ett sådant synsätt hamnar vuxna per automatik i en ytterligare förstärkt överordnad ställning som ägare av ett utvecklat verbalt språk i relation till barns framväxande tal.

  Utifrån ett empiriskt exempel utmanas i kapitlet detta (västerländska) sätt att se på kommunikation och meningsskapande och musik som medium undersöks som kroppslig kommunikativ resurs. Genom att använda ett annat språk än ’de privilegierades’, dvs. de vuxnas, blir ett mer jämställt meningsskapande möjligt omkring det som ses som viktigt i stunden. I exemplet visas genom mikroanalys hur en tvååring samspelar kroppsligen med den musik som spelas och med en pedagog, samt hur de båda delar upplevelsen med och genom musik och kropp. I kapitlet beskrivs också hur barnet uppvisar stor kunskap och kompetens i det musikaliska mediet utan att sätta ord på densamma.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Wassrin, M. 2018. Ludvig och Aidas Triumfmarsch – förkroppsligad kunskap, lek och interaktion. In: von Schantz, U et al (eds.), De estetiska ämnenas didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap.i
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap.i


  comments powered by Disqus