• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Poesin däremellan – estetiska lärprocesser i praktik och teori

  Torben Freytag

  Chapter from the book: von Schantz, U et al. 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester.

   Download

  Kapitlet handlar om estetiska lärprocesser och hur uppfattningar om estetiska lärprocesser kan skifta i så väl teori och praktik. I kapitlet beskriver Torben Freytag, som både är forskarstuderande och lärare i bild och svenska på ett högstadium, hur estetiska lärprocesser kan förstås utifrån två skilda horisonter. Utifra?n undervisning i Bild sta?ller sig Torben Freytag fra?gan: Vad a?r estetiska la?rprocesser? I texten presenteras också en iscensättning av en estetisk lärprocess och resultatet av den. Iscensättningen visade bland annat att eleverna fann skönlitteraturläsning mer engagerande när de fick gestalta sina förståelser och uppfattningar i olika estetiska uttryck. I den avslutande diskuterande delen lyfts sådant som både kan vara bra, inte minst vad de medverkande eleverna tyckte om att arbeta med estetiska uttryck, men också vad som kan vara mindre bra eller problematiskt med estetiska lärprocesser.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Freytag, T. 2018. Poesin däremellan – estetiska lärprocesser i praktik och teori. In: von Schantz, U et al (eds.), De estetiska ämnenas didaktik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap.m
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap.m


  comments powered by Disqus