• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Tecknets medialitet

  Sonya Petersson

  Chapter from the book: Petersson S. & Hedlin Hayden M. 2022. Semiotik: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3.

   Download
  Buy Paperback

  Kapitlet utgår från Charles Sanders Peirces teckendefinition samt en bildsida ur den svenska 1800-talstidningen Ny illustrerad tidning. Genom att kombinera Peirces teckendefinition med forskningsfältet intermediala studier visar kapitlet hur betydelsebildning kan studeras dels utifrån tecknets mediala egenskaper, dels utifrån dess historiskt bestämda samspel med mediekonventioner i det sena 1800-talet. En ledande tanke är att bildsidan är en kombinerad medieprodukt. Den innehåller inskriptioner på bildytan samt relaterar till en bildtext och en vidhängande artikel. Samtidigt står sidans text- och bildelement i relation till den kanal som medierar dem: den övergripande benämningen ”bild” inkluderar en teckning som genom analogt fotografi är överförd till ett plåtavtryck i tidningen. Därtill kommer att bildsidan även intar ett metaförhållande till sin egen medialitet genom att avbilda andra bilder. Kapitlet resulterar i en reflektion över hur bildsidan både relaterar till det sena 1800-talets medielandskap och en annan, transhistorisk och transmedial, kategori av medieprodukter som brukar kallas just metareferentiella. Med dessa delar bildsidan egenskapen att samtidigt exemplifiera och tematisera öppna frågor om bildens möjligheter att mediera, representera och överskrida sina konventionella mediala gränser.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Petersson, S. 2022. Tecknets medialitet. In: Petersson S. & Hedlin Hayden M (eds.), Semiotik. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bbv.h
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 16, 2022

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bbv.h


  comments powered by Disqus