• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Problem i matematiken – Diskursiva sanningar om matematikundervisningens varför och hur?

  Anette de Ron

  Chapter from the book: Valero, P et al. 2022. Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar.

   Download
  Buy Paperback

  I detta kapitel undersöker jag spänningsfält mellan matematikundervisningens och problemlösningens varför och hur. Mer specifikt undersöks diskurser om problems användning i matematikundervisningen i sammanvävningen mellan matematik och problemlösning. Det övergripande syftet med studien är att synliggöra hur denna sammanvävning iscensätts och legitimeras i vår tid genom att se tillbaka i historien och studera texter från 1840-talet och framåt. Genom diskursanalys ses texterna som uttryck för vad som ger mening i ett specifikt sammanhang och en specifik tid gällande problemlösning och matematikundervisning. I resultatet framträder diskursiva sanningar om matematikundervisningens varför och hur, där matematikundervisningens syfte och utformning av undervisningen diskuteras. Vidare diskuteras att spänningsfältet mellan de diskursiva sanningarna om matematikundervisning och problemlösning hela tiden gör sig gällande, samt hur resultatet relateras till olika positioneringar av elever.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  de Ron, A. 2022. Problem i matematiken – Diskursiva sanningar om matematikundervisningens varför och hur?. In: Valero, P et al (eds.), Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcc.e
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Dec. 20, 2022

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bcc.e


  comments powered by Disqus