• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • De estetiska ämnenas didaktik

  Utmaningar, processer och protester

  Ulrika von Schantz, Ketil Thorgersen, Anne Lidén (eds.)

   Read Book

  Denna antologi vänder sig till alla som är intresserade av estetiska ämnen, skapande och lärande. Den riktar sig särskilt till verksamma lärare, blivande lärare och lärarutbildare i estetiska ämnen samt till forskare och forskarstuderande inom det estetiska fältet. Boken presenterar olika kritiska och nya granskande perspektiv på estetiska och konstnärliga lärprocesser genom texter om barn, elever, lärare och studenter i varierande skapande verksamheter och verkstäder. Texterna berör alltifrån förskola, grundskolans yngre och senare åldrar, gymnasiet och kulturskolan till universitetsutbildning och internationella jämförelser. I antologin diskuterar forskare, universitetslärare och erfarna pedagoger forskningsfrågor kring estetiska uttryck och ämnen, lärprocesser och reflektioner ur ett praktiknära perspektiv.

  Författarna är alla knutna till eller verksamma inom de estetiska ämnena vid institutionen för de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) på Stockholms universitet. Boken speglar universitetslärares olika forskningspraktiker, såsom forskning av professorer och lektorer, post-dok forskare och doktorander samt adjunkters FoU-projekt. Antologin presenterar deras vetenskapliga studier och forskningsresultat av undervisning inom de estetiska ämnenas teori och praktik, undersökningar baserade på teoretisk och empirisk forskning som intervjuer, enkäter, observationer. Samtliga kapitel har genomgått en oberoende vetenskaplig granskningsprocess.

  ***

  This anthology presents perspectives on teaching and learning in the arts and is relevant for teachers and teacher students in the arts as well as researchers and PhD candidates. The analytical discussions about children, pupils, teachers and students in varying forms of creative education is treated from a variety of theoretical perspectives and offers new ways of thinking about the arts in all forms of education. In the anthology, researchers, senior lecturers and experienced educators discuss research questions about aesthetic expressions, communication, subjects, learning processes and reflections from a practice point of departure. The authors are all employed at or connected to the arts education at the Department of Humanities and Social Sciences Education (HSD) at Stockholm University, Sweden. The book includes descriptions of different research practices such as research by professors and senior lecturers, post docs as well as the reflective writings of teaching personnel. The chapters have all gone through a double-blind peer-review process.

  Metrics:

  Recent Activity


  How to cite this book
  von Schantz, U et al. (eds.) 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap
  von Schantz, U., Thorgersen, K. and Lidén, A., 2018. De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap
  von Schantz, U, et al.. De Estetiska Ämnenas Didaktik: Utmaningar, Processer Och Protester. Stockholm University Press, 2018. DOI: https://doi.org/10.16993/bap
  von Schantz, U., Thorgersen, K., & Lidén, A. (2018). De estetiska ämnenas didaktik: Utmaningar, processer och protester. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap
  von Schantz, Ulrika , Ketil Thorgersen, and Anne Lidén. 2018. De Estetiska Ämnenas Didaktik: Utmaningar, Processer Och Protester. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bap
  Export to:
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Aug. 22, 2018

  Language

  Swedish

  Pages:

  278

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-061-4
  Mobi 978-91-7635-062-1
  Paperback 978-91-7635-063-8
  PDF 978-91-7635-060-7

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bap  comments powered by Disqus