• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar

  Paola Valero, Lisa Björklund Boistrup, Iben Maj Christiansen, Eva Norén (eds.)

  Book 1 in the Stockholm Studies in Mathematics and Science Education series.
   Read Book

  Matematikundervisning av idag har en påverkan även utanför klassrummets ramar, inte minst genom matematikens relevans inom kultur, ekonomi, politik och i relation till makt. Sociopolitiska perspektiv i matematikdidaktisk forskning ger insikter om hur utbildningen i matematik är social och politisk. Forskning utifrån dessa perspektiv föreslår både kritiska ifrågasättanden och ännu-inte-tänkta möjligheter för innehåll, undervisning, politik och vidare forskning. Denna bok introducerar, för en större svensk publik, de forskningsinriktningar och strategier som sociopolitiska perspektiv har att erbjuda. I boken illustreras detta på flera sätt. Kapitlen beskriver aktuell forskning om matematikutbildningens sociopolitiska utmaningar i flera olika sammanhang, t.ex. klassrum, fritidshem, läroplaner, matematiklärarutbildning och till och med matematikutbildningsforskning. På detta sätt vidgas perspektiven till grupper av människor, institutioner och krafter, vilka utgör ett nätverk för matematikutbildningspraxis. Kapitlen presenterar annorlunda filosofiska och empiriska studier, baserade på teoretiska verktyg från filosofi, samhällsvetenskap och kulturstudier, kritiska studier av utbildning samt sociokulturellt-politiska studier av matematikutbildning. Metodologiska och analytiska strategier som text- och diskursanalys och fallstudier av praktik används. På detta sätt illustreras möjligheter att forska i matematikutbildning utifrån sociopolitiska perspektiv. Kapitlen använder diverse skrivstilar vilka bjuder in läsaren i forskningsvärlden. Därmed får läsaren möta olika sätt att tänka på matematikutbildningens roll i skapandet av det moderna svenska samhället.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  Recent Activity


  How to cite this book
  Valero, P et al. (eds.) 2022. Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcc
  Valero, P., Boistrup, L.B., Christiansen, I.M. and Norén, E., 2022. Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcc
  Valero, P, et al.. Matematikundervisningens Sociopolitiska Utmaningar. Stockholm University Press, 2022. DOI: https://doi.org/10.16993/bcc
  Valero, P., Boistrup, L. B., Christiansen, I. M., & Norén, E. (2022). Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcc
  Valero, Paola, Lisa Björklund Boistrup, Iben Maj Christiansen, and Eva Norén. 2022. Matematikundervisningens Sociopolitiska Utmaningar. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcc
  Export to:
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Dec. 20, 2022

  Language

  Swedish

  Pages:

  352

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-200-7
  Mobi 978-91-7635-201-4
  Paperback 978-91-7635-198-7
  PDF 978-91-7635-199-4

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bcc  comments powered by Disqus