• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Chapter
 • No readable formats available
 • Ett tvärsnitt av svensk matematikdidaktisk forskning

  Iben Maj Christiansen, Kicki Skog

  Chapter from the book: Valero, P et al. 2022. Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar.

   Download
  Buy Paperback

  I detta kapitel tittar vi närmare på 38 (20%) av de svenska licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar som publicerats mellan 1919 och 2017 och samlat ihop forskningsresultat. Först ger vi en idé om vad som tas upp i uppsatserna, och sedan kategoriserar vi dem utifrån vår tolkning av Habermas kunskapsintressen. Denna analys visar att studierna har olika ändamål och att dessa förekommer med olika frekvens. Studier som vill föreskriva innehåll eller undervisningsmetod —det teknisk-rationella intresset— är väl representerade, och det gäller också studier som vill förstå sammanhang —det historisk-hermeneutiska intresset. Däremot är studier som siktar mot att avtäcka det förgivettagna —det emancipatoriska intresset— inte lika vanliga. Detta resultat ger en indikation om vilka idéer om skola, matematik och undervisning som styr, eller åtminstone avspeglas i, forskningen. Vi diskuterar avslutningsvis hur viktigt det är att förhålla sig till vilka intressen och antaganden som styr ett forskningsresultat, om man ska relatera det till skolans praktik.

  Chapter Metrics:

  How to cite this chapter
  Christiansen I. & Skog K. 2022. Ett tvärsnitt av svensk matematikdidaktisk forskning. In: Valero, P et al (eds.), Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bcc.c
  License

  This is an Open Access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Dec. 20, 2022

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bcc.c


  comments powered by Disqus